ประวัติความเป็นมา

25 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ภาระหน้าที่ของกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                   กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เป็นหน่วยงานสนับสนุนระดับกองในสำนักงานอธิการบดี  มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินภารกิจในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  การบริหารงานบุคคล  การบริหารจัดการด้านเอกสาร  การเงิน  การจัดซื้อจัดจ้าง  การให้บริการยานพาหนะ  และการให้บริการสถานที่  โดยมีหน่วยงานในสังกัดรวม 5 งาน  คือ

                   1. งานการเจ้าหน้าที่

                   2. งานการคลัง

                   3. งานพัสดุ

                   4. งานธุรการและสารบรรณ

                   5. งานอาคารสถานที่

                   

 

izmir escort istanbul escort سایت شرط بندی تخته نرد کازینو آنلاین بلک جک کازینو آنلاین انفجار کازینو آنلاین پاسور سایت پوکر کازینو آنلاین رولت معتبرترین کازینو آنلاین فارسی معتبرترین کازینو آنلاین فارسی کازینو آنلاین انفجار سایت شرط بندی | کازینو آنلاین انفجار beylikdüzü escort bayan