ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

25 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

“ถูกต้องโปร่งใส   ภายใต้ระเบียบ เพียบพร้อมบริการ”

 

วิสัยทัศน์

เพื่อพัฒนาหน่วยงาน  ให้บริการบุคลากร  ทุกขั้นตอนปฏิบัติ ต้องชัดเจนเป็นไปตามระเบียบและตรวจสอบได้

 

พันธกิจ

  1. จัดระบบการทำงานให้เป็นขั้นตอน รวดเร็ว โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียบฯ
  2. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ  โดยจัดหาพัสดุตรงตามความต้องการ ทันใช้งานด้วยราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และโปร่งใสตรวจสอบได้
  3. ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถดำเนินการด้านพัสดุด้วยตนเอง
  4. ให้บุคลากรมีวินัยและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
  5. ให้ความร่วมมือและบริการแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

izmir escort istanbul escort سایت شرط بندی تخته نرد کازینو آنلاین بلک جک کازینو آنلاین انفجار کازینو آنلاین پاسور سایت پوکر کازینو آنلاین رولت معتبرترین کازینو آنلاین فارسی معتبرترین کازینو آنلاین فارسی کازینو آنلاین انفجار سایت شرط بندی | کازینو آنلاین انفجار beylikdüzü escort bayan