ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

7 ธันวาคม 2560 (ปริณดา คลาดแคล้ว) ประกาศ&ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด