ตัวอย่างการกำหนดขอบเขตของงาน(TOR) วิธีเฉพาะเจาะจง

8 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แบบฟอร์ม

ตัวอย่างการกำหนดขอบเขตของงาน(TOR) วิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด