นวัตกรรม

2 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) นวัตกรรม

นวัตกรรม 

  • การลงทะเบียนรับการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GOOGLE DRIVE 

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

 

  • ​ระบบแจ้งเตือน ระบบคืนหลักประกันสัญญา

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

 

  • ขั้นตอนการส่งเอกสารจ้างเหมาเจ้าหน้าที

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

 

  • ทะเบียนการขอเลขที่บันทึกข้อตกลงผ่านระบบ

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ