จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST)

26 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการ CoST

วิดีโอจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST): https://youtu.be/cVHPVMvAktU