ด่วนที่สุด ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

23 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) คลังเอกสาร

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด