ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงิน 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)

5 มิถุนายน 2561 (ปริณดา คลาดแคล้ว) เอกสารเผยแพร่

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงิน 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด