คลังจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Cost

14 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 มิ.ย. 66 นายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจ้างก่อสร้างฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Cost โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ กล่าวต้อนรับ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ได้รายงานผลภาพรวมโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 70